Αρχική

AXIA e-Shareholders' Meeting
Υπηρεσία του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών
Διεξαγωγή Συνελεύσεων εταιριών από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.
Γενικές Συνελεύσεις
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Δευτέρα 22 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
223701000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Σάββατο 20 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τρίτη 23 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
237901000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Κυριακή 21 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
μέχρι
:
Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
Υπενθυμίζουμε ότι:

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Για τη δημιουργία του λογαριασμού αντιπροσώπου στην πλατφόρμα απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνό του όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA e-SM.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiaeshareholdersmeeting@athexgroup.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3366426.