Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA E-SM

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα  στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3366120
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 
AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ  ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1  
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ  ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2  
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:59

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  141287501000  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

PHOENIX VEGA MEZZ PLC

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 για τη λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00