Αρχική

AXIA e-Shareholders' Meeting
Υπηρεσία του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών
Διεξαγωγή Συνελεύσεων εταιριών από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.
Γενικές Συνελεύσεις
ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
232901000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
μέχρι
:
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
124004701000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 13:00
Δήλωση συμμετοχής από
Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
253001000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:00
Δήλωση συμμετοχής από
Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Σάββατο 22 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
786301000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
LAMDA DEVELOPMENT - Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
003379701000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
1037501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από 
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
μέχρι
:
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 11:00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
225501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30 
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 
μέχρι
:
Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρα 17:30 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
141287501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Σάββατο 29 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
44259307000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
PHOENIX VEGA MEZZ PLC
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
-
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
SUNRISEMEZZ PLC
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
-
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 και ώρα 15:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 1 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:00
REAL CONSULTING A.E.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
8755501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024 και ώρα 14:00
μέχρι
:
Κυριακή 7 Ιουλίου 2027 και ώρα 14:00
INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
000408501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
121578960000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
ATTICA BANK ATE
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
255501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 και ώρα 10:00
Υπενθυμίζουμε ότι:

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Για τη δημιουργία του λογαριασμού αντιπροσώπου στην πλατφόρμα απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνό του όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA e-SM.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiaeshareholdersmeeting@athexgroup.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3366426.