Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA E-SM

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα  στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3366120
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 
AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 μέχρι Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από  Τρίτη 4 Απριλίου 2023 17:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.