Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 
Για τεχνικά θέματα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   121653960000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση
Αποφάσεις 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

SPACE HELLAS Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   375501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 913601000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση  

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122090707000  - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:30 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121578960000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση                                           

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   15082945000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  224701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση