Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του μετόχου στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του μετόχου όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του μετόχου.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι μέτοχοι, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις μετοχές της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  1037501000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10)  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  2052601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση


ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  57298604000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  57957704000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/9514)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121914222000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση