Αρχική

AXIA e-Shareholders' Meeting
Υπηρεσία του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών
Διεξαγωγή Συνελεύσεων εταιριών από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.
Γενικές Συνελεύσεις
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
122264001000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
μέχρι
:
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
122090707000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
303401000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 16:00 μ.μ.
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.
μέχρι
:
Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 16:00 μ.μ.
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
12512246000
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
Δήλωση συμμετοχής από
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
μέχρι
:
Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
148547901000
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00
μέχρι
:
Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
IDEAL HOLDINGS A.E.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
000279401000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
CAIRO MEZZ PLC
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
 
GALAXY COSMOS MEZZ PLC
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
-
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
3719101000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
120108101000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00
Υπενθυμίζουμε ότι:

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Για τη δημιουργία του λογαριασμού αντιπροσώπου στην πλατφόρμα απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνό του όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA e-SM.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiaeshareholdersmeeting@athexgroup.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3366426.