Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA E-SM

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα  στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3366120
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση 
AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121578960000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 4854501000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  232901000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00