Ολοκληρωμένες Γενικές Συνελεύσεις

Ολοκληρωμένες Γενικές Συνελεύσεις
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
312701000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 15:00
GALAXY COSMOS MEZZ PLC
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
-
Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
120108101000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
3719101000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 18:00
DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
4854501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
152321260000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00 
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Κυριακή 9 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
3546201000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 11 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00 
 
GALAXY COSMOS MEZZ PLC
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
-
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
CAIRO MEZZ PLC
Ετήσια Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
 
IDEAL HOLDINGS A.E.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
000279401000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 5 Ιουνίου 2024 και ώρα 10:00
ORILINA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
148547901000
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Πέμπτη 30 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Κυριακή 2 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
12512246000
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Τετάρτη 29 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
Δήλωση συμμετοχής από
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
μέχρι
:
Τρίτη 28 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
303401000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 16:00 μ.μ.
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00 π.μ.
μέχρι
:
Τετάρτη 22 Μαΐου 2024 και ώρα 16:00 μ.μ.
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
122090707000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 23 Μαΐου 2024 και ώρα 12:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 και ώρα 10:00
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
122264001000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 17 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
μέχρι
:
Πέμπτη 16 Μαΐου 2024 και ώρα 11:00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
58231004000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Παρασκευή 10 Μαΐου 2024 και ώρα 11:30
Δήλωση συμμετοχής από
Τετάρτη 8 Μαΐου 2024 και ώρα 11:30
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
786301000
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
μέχρι
:
Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
1797901000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00
μέχρι
:
Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2021
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 18:00 
Δήλωση συμμετοχής από
Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 
Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων ΚΟΔ 2020
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00 
Δήλωση συμμετοχής από
Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 8 Μαΐου 2023 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 9 Μαΐου 2023 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 5 Μαΐου 2023 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 250501000 

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 18 Απριλίου 2023 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Τρίτη 18 Απριλίου 2023 και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 7 Απριλίου 2023 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από  Τρίτη 4 Απριλίου 2023 17:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 μέχρι Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00 μέχρι Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 10:00

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 140274801000

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΕΝΕΡΓΧΟ2  
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 


Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων
Ενημέρωση για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων του ΚΟΔ 2019


Δήλωση συμμετοχής από Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 140274801000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΕΝΕΡΓΧΟ2 
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των Ομολογιούχων 
Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

IDEAL HOLDINGS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  000279401000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  347/06/Β/86/10

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 14:00 μέχρι Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 14:00

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 11:00

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 250501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  232901000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00

DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 4854501000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121578960000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 11:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από  Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 30 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Τρίτη 2 Αυγούστου 2022 και ώρα 12:00


ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη 

Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  224701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση
Αναθεωρημένη Πρόσκληση REDS Α.Ε.

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΙΝΤΕΑΛ HOLDINGS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  000279401000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 
Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Πέμπτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 για τη λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 για τη λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 έως την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00  για τη λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.

Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 18 Ιουλίου και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 20 Ιουλίου και ώρα 10:00

PHOENIX VEGA MEZZ PLC

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. μέχρι Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  141287501000  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 5 Ιουλίου 2022 και ώρα 12:00 

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2  
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00 


Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1  
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 


Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:59

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ  ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2  
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ  ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1  
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση      

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00
   
                                

REAL CONSULTING ΑΕ 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  8755501000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:30

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:30

ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 913601000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30 

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση  

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:30

ΙΝΤΕΑΛ HOLDINGS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  000279401000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00

SPACE HELLAS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη


LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 10:00  για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:59 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122090707000  - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

CAIRO MEZZ PLC 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη        

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  3719101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00

Πρόσκληση στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 10:00 μέχρι Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 18:00

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  347/06/Β/86/10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην 70η Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 10:00 μέχρι Τρίτη 24 Μαΐου 2022 14:00

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 21 Μαΐου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  303401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.  μέχρι Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   121653960000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 3 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 5 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 3 Μαΐου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση        

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 30 Απριλίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 30 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00     
             

              

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   322801000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 3 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 2 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  000122264001000 

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 26 Απριλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από  Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 12:30 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 250501000 

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 5 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 1 Απριλίου 2022 και ώρα 10:00 μέχρι Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Κυριακή 13 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 11:00

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   121653960000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  1037501000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10)  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00

MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   3467301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00

Δήλωση συμμετοχής από  Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121578960000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 μέχρι Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 μέχρι Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση    

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00
                                      

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/95/14)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ3
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων
Ανακοίνωση για Ανάκληση Γενικής Συνέλευσης του Ομολόγου ΜΛΣ03

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, απαιτείται η υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιούχου, μέχρι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.
Οι ομολογιούχοι που έχουν προχωρήσει στη σχετική δέσμευση ομολογιών, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  000279401000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 


Δήλωση συμμετοχής από Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 09:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 μέχρι Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2  
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Συνέλευση Ομολογιούχων
Ανακοίνωση για Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων 

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ1  
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Συνέλευση Ομολογιούχων
Ανακοίνωση για Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων 

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ  ΓΕΚΤΕΡΝΑΟ2  
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων
Ανακοίνωση Επαναληπτικής Συνέλευσης ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΤΕΝΕΡΤΧΟ2

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

Δήλωση συμμετοχής από Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη


ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  303401000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 5 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.  μέχρι Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

REAL CONSULTING ΑΕ 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  8755501000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ A.E.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   123788460000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 250501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAI ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 22 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  124004701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 44259307000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/95/14)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ1
Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00 


Πρόσκληση στην  Συνέλευση Ομολογιούχων
Ανακοίνωση για Επαναληπτική Συνέλευση Ομολογιούχων ΜΛΣΟ1

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  141287501000  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ A.E.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   123788460000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   322801000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 13 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30)

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:30

 

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  232901000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ1
Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 6 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 253001000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  224701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   15082945000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση      

                                    

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121578960000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122090707000  - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:30 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 913601000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:30 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 58231004000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 312701000  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 22 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

SPACE HELLAS Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   375501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 20η Τακτική Γενική Συνέλευση
Αποφάσεις 20ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   121653960000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 15 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

CAIRO MEZZ PLC 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  347/06/Β/86/10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00 

Πρόσκληση στην 69η Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 17:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   3467301000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:00

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   50675444000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  58240404000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  3719101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00


Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/95/14)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ
Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 


Πρόσκληση στην  Συνέλευση Ομολογιούχων

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, απαιτείται η υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιούχου, μέχρι την 14/5/2021 και ώρα 12:00.
Οι ομολογιούχοι που έχουν προχωρήσει στη σχετική δέσμευση ομολογιών, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων, από την Δευτέρα 24, Μαΐου και ώρα 12:00

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  303401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 21 Μαϊου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  2552010000 

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  8338610200 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 
                                          

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/95/14)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ2
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, απαιτείται η υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιούχου, μέχρι την 14/5/2021 και ώρα 12:00.
Οι ομολογιούχοι που έχουν προχωρήσει στη σχετική δέσμευση ομολογιών, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, από το Σάββατο 15, Μαΐου και ώρα 10:00

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121914222000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   322801000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ A.E.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   123788460000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 6 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   223701000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 250501000 

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ
Τρίτη 30 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  141287501000  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ
Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  224701000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   322801000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   3467301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  2552010000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  224701000

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Women's International Club (WIC) 

GENERAL MEETING
Wednesday, January 20 2021 at 11:00 a.m.

REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  224701000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121914222000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

LAMDA DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003379701000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3039/06/Β/86/28)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:30

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  57957704000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/9514)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 16:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  57298604000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - Ι.ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  2052601000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5828/06/Β/86/14)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  1037501000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 347/06/Β/86/10)  

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 04 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 913601000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 1 Σεπτεβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση
  

ALPHA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 223701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121914222000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση


ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122090707000  - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση


JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  347/06/Β/86/10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην 68η Ετήσια Γενική Συνέλευση


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


SPACE HELLAS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση


JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση