Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 210-3366426  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr