Ολοκληρωμένες Γενικές Συνελεύσεις

Ολοκληρωμένες εξ αποστάσεως Γενικές Συνελεύσεις

 

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση

ΑΒΑΞ Α.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 913601000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 1 Σεπτεβρίου 2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση
  

ALPHA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 223701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121914222000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1797901000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση


ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  122090707000  - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28211/06/Β/93/8

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 

Γ.Ε.ΜΗ. 121561160000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση


JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση


ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  347/06/Β/86/10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην 68η Ετήσια Γενική Συνέλευση


ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 003882701000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


SPACE HELLAS A.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 375501000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ.Ο.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 882401000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 17:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 225501000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020 και ώρα 18:00


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 -ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση


ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30)

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 18:00

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 19η Τακτική Γενική Συνέλευση


JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Γ.Ε.ΜΗ. 121653960000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7650/06/Β/86/04

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 27 Μαΐου 2020 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση