Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής ενημέρωσης επενδυτών (2-factor authentication) κατά την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΕΛ.Κ.Α.Τ.»

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 
Για τεχνικά θέματα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ A.E.E.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   123788460000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 13 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 21 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 121826860000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   322801000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση