Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 
Για τεχνικά θέματα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/95/14)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ2
Τρίτη 18 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  8338610200 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  2552010000 

TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 21 Μαϊου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  303401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 24 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  3719101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  58240404000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση