Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA E-SM

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 
Για τεχνικά θέματα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  861301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση    

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00
                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου  2021 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μέχρι Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:00

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 57957704000  (ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34194/06/Β/95/14)

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΜΛΣΟ3
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00

Πρόσκληση στην Συνέλευση των ομολογιούχων

*Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση, απαιτείται η υποβολή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, βεβαίωσης δέσμευσης ομολογιούχου, μέχρι την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021.
Οι ομολογιούχοι που έχουν προχωρήσει στη σχετική δέσμευση ομολογιών, θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, από την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   1351401000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 μέχρι Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  786301000 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Κυριακή 12 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 μέχρι Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  121578960000

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 μέχρι Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00