Αρχική

Συμμετοχή και ψήφος στη Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι:
Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA E-SM

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο ATHEXagmteam@athexgroup.gr 
Για τεχνικά θέματα μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο AXIAeShareholdersMeeting@athexgroup.gr .

 

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  303401000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική  Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.  μέχρι Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.   12512246000 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Σάββατο 21 Μαΐου 2022 11:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Σάββατο 21 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00 μέχρι Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 11:00

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 1037501000 - ΠΡΩΗΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.  347/06/Β/86/10

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην 70η Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 10:00 μέχρι Τρίτη 24 Μαΐου 2022 14:00

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 μ.μ.

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ – ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  3719101000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00

Πρόσκληση στην 21η Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 10:00 μέχρι Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 18:00

CAIRO MEZZ PLC 

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 10:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη        

ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. 

Γ.Ε.ΜΗ. 3546201000

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση

Δήλωση συμμετοχής από Παρασκευή 3 Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ. για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  296601000 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00

Πρόσκληση στην Τακτική Γενική Συνέλευση 

Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 12:00 για την λήψη πρόσκλησης στην τηλεδιάσκεψη
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου από: Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 μέχρι Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00