Αρχική

AXIA e-Shareholders' Meeting
Υπηρεσία του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών
Διεξαγωγή Συνελεύσεων εταιριών από απόσταση σε πραγματικό χρόνο.
Γενικές Συνελεύσεις
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
250501000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 18 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 15 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. 
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
2229601000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Πέμπτη 25 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00
Δήλωση συμμετοχής από
Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 και ώρα 10:00
μέχρι
:
Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 14:00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
1797901000
Τακτική Γενική Συνέλευση
Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 09:00
μέχρι
:
Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.
786301000
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Μεγάλη Τρίτη 30 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
Δήλωση συμμετοχής από
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
Ψηφοφορία μέσω Επιστολικής Ψήφου
από
:
Παρασκευή 26 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
μέχρι
:
Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου 2024 και ώρα 15:00
Υπενθυμίζουμε ότι:

Για τη δημιουργία του λογαριασμού του επενδυτή (μετόχου ή ομολογιούχου) στην πλατφόρμα απαιτείται η έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνο του επενδυτή όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) για την μερίδα και τον λογαριασμό αξιών του.

Προς το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι επενδυτές, να απευθυνθούν στο Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών στον οποίο τηρούν τις μετοχές ή ομολογίες της Εταιρείας ή σε οποιονδήποτε άλλο ενδιάμεσο, που τους παρέχει υπηρεσίες θεματοφυλακής για τις αξίες της Εταιρείας, κατά περίπτωση, προκειμένου να γνωστοποιήσουν ή/και επικαιροποιήσουν την έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους για την ταυτοποίηση τους σύμφωνα με την υπ'αριθμ.8 απόφαση του Δ.Σ. της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., «Τεχνικοί όροι και διαδικασίες παροχής της Υπηρεσίας Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων».

Για τη δημιουργία του λογαριασμού αντιπροσώπου στην πλατφόρμα απαιτείται η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και το κινητό τηλέφωνό του όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου.

Φυλλάδιο οδηγιών για τη σύνδεση και χρήση της πλατφόρμας AXIA e-SM.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiaeshareholdersmeeting@athexgroup.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στον αριθμό 210-3366426.